יום רביעי, 30 בינואר 2013

השקדיה פורחת

שקדיה פורחת תמיד יפיפיה
שקדיה פורחת בתוך המרחב העירוני-עוד יותר
השקדיה הזו פורחת כל שנה על מגרש שעד כה הצליח לשרוד -ולהשאר מגרש ריק
בימים אלה הוא כולו ירוק וצהוב-ובקצהו השקדיה.כל שנה אני בא לצייר אותו-והנה התוצאה של השנה.

תגובה 1: