יום רביעי, 7 במרץ 2012

מוצאת שהזמן הכי טוב לרשום הוא בישיבות מורים והשתלמויות. אני רושמת את עמיתיי באהבה, וגם את הפלפלים והמרווה מגינות בית הספר.
I find the best time to sketch is at teachers meetings and courses. I sketch my colleagues with love, and the peppers and sage from the school's gardens too.
4 תגובות: